Anmäl dig här!

Pris internat: 7500 SEK

Pris eget boende: 6995 SEK

Betalning: Sker till Bankgiro: 730-8190

Efter att du anmält dig får du ett mailsvar av oss där din plats preliminärt bekräftas. Vid betalning (inom 15 dagar) så får du en definitiv bekräftelse på din plats i CHS 2018!

Om vi inte får in betalningen inom 15 dagar går platsen automatiskt över till spelare på reservplats.

Vid förhinder gäller följande:

  • Om förhinder inträffar återbetalas hela beloppet minus 3500 SEK. Vid avanmälan senare än 1 juni sker ingen återbetalning.

Vid skada eller sjukdom gäller följande:

  • Om skada eller sjukdom inträffar innan Showcase/Camp startar, bekräftat av läkare från allmän vårdinrättning som styrker oförmåga att delta, återbetalas hela beloppet minus 3500 SEK. Vid skada eller sjukdom efter 1 juni sker ingen återbetalning.
  • Om skada eller sjukdom inträffar under Showcase/Camp sker ingen återbetalning.

OBS!

Vi reserverar oss för att begränsa antalet spelare beroende på antal grupper och relaterat till ålder.

Vi tillämpar ångerrätt på 14 dagar vid anmälan.

OBS! SPELARE FÖDD 2002 KAN TIDIGAST ANMÄLA SIG 1 JANUARI 2018. 

 


Copyright © 2018 College Hockey Sweden. All rights reserved.