Anmäl dig här!

10-13 juli, 2023 i Knivsta CIK. *Med reservation för ändringar.

Pris: 6500 kr

Betalning: Sker till Bankgiro: 730-8190

Anmälan: Obs! Spelare födda 2007 kan anmäla sig tidigast 1 januari, 2023.

Efter att du anmält dig får du ett svar på e-post av oss att vi mottagit din anmälan. Sedan gäller följande process:

  1. Betala in anmälningsavgiften på 3250 kr inom 10 dagar. Du får en bekräftelse när betalningen är mottagen.
  2. Slutbetalning av resterande summa måste ske senast 30 april, 2023. Du får en bekräftelse när betalningen är mottagen. 
  3. Om Showcase/Camp inte går att arrangera pga covid-19 eller annan yttre omständighet får du tillbaka hela summan. 

Övrig betalningsinfo: Om du själv väljer att inte genomföra slutbetalningen och Showcase/Camp går att genomföra så får du inte tillbaka anmälningsavgiften på 3250 kr. 

 

Vid förhinder gäller följande:

  • Om du får förhinder återbetalas hela beloppet minus 3250 SEK. Vid avanmälan senare än 1 juni, 2023 sker ingen återbetalning. OBS! Anmälningsavgiften på 3250 kr återbetalas inte oavsett, förutom om Showcase/Camp inte går att genomföra. 

Vid skada eller sjukdom gäller följande:

  • Om skada eller sjukdom inträffar innan Showcase/Camp startar, bekräftat av läkare från allmän vårdinrättning som styrker oförmåga att delta, återbetalas hela beloppet minus 3250 SEK. OBS! Anmälningsavgiften på 3250 kr återbetalas inte oavsett, förutom om Showcase/Camp inte går att genomföra. Vid skada eller sjukdom efter 1 juni, 2023 sker ingen återbetalning.
  • Om skada eller sjukdom inträffar under Showcase/Camp sker ingen återbetalning.

OBS!

Vi reserverar oss för att begränsa antalet spelare beroende på antal grupper och relaterat till ålder.

 

 

 

 

Copyright © 2024 College Hockey Sweden. All rights reserved.