Anmäl dig här!

22-25 juli, 2021 i Norrtälje Sportcentrum. *Med reservation för ändringar.

Pris internat på HOTELL ROSLAGEN: 7500 SEK

Pris eget boende: 6995 SEK

Betalning: Sker till Bankgiro: 730-8190

Anmälan:

Efter att du anmält dig får du ett svar på e-post av oss att vi mottagit din anmälan. Sedan gäller följande process:

  1. Betala in anmälningsavgiften på 1500 kr inom 10 dagar. Du får en bekräftelse när betalningen är mottagen.
  2. Slutbetalning av resterande summa måste ske senast 30 april, 2021. Du får en bekräftelse när betalningen är mottagen. 
  3. Om Showcase/Camp inte går att arrangera pga covid-19 eller annan yttre omständighet får du tillbaka hela summan. 

Övrig betalningsinfo: Om du själv väljer att inte genomföra slutbetalningen och Showcase/Camp går att genomföra så får du inte tillbaka anmälningsavgiften på 1500 kr. 

 

Vid förhinder gäller följande:

  • Om du får förhinder återbetalas hela beloppet minus 4000 SEK. Vid avanmälan senare än 1 juni, 2021 sker ingen återbetalning. OBS! Anmälningsavgiften på 1500 kr återbetalas inte oavsett, förutom om Showcase/Camp inte går att genomföra. 

Vid skada eller sjukdom gäller följande:

  • Om skada eller sjukdom inträffar innan Showcase/Camp startar, bekräftat av läkare från allmän vårdinrättning som styrker oförmåga att delta, återbetalas hela beloppet minus 4000 SEK. OBS! Anmälningsavgiften på 1500 kr återbetalas inte oavsett, förutom om Showcase/Camp inte går att genomföra. Vid skada eller sjukdom efter 1 juni, 2021 sker ingen återbetalning.
  • Om skada eller sjukdom inträffar under Showcase/Camp sker ingen återbetalning.

OBS!

Vi reserverar oss för att begränsa antalet spelare beroende på antal grupper och relaterat till ålder.

Vi tillämpar ångerrätt på 14 dagar vid anmälan.

 

 

 

Copyright © 2021 College Hockey Sweden. All rights reserved.